Zdravotné zariadenie
  • VIERA LáSLOPOVá (194x)
  • Gottwaldova 2
  • 985 31 Rapovce
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)