Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4099x)
 • Súdna 15
 • 911 96 Trenčín
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergológia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • klinická psychológia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • verejné zdravotníctvo