Zdravotné zariadenie
 • NSP MV SR BRATISLAVA (6939x)
 • Fraňa Kráľa č.14
 • 812 72 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • klinická psychológia
  • zubná technika
  • doprava poistencov
  • centrálny príjem
  • funkčná diagnostika
  • hepatológia
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve