Zdravotné zariadenie
 • KúPEľNO-LIEčEBNý úSTAV MV SR ARCO (1902x)
 • 17. novembra č. 6
 • 914 51 Trenčianske Teplice
 • odbornosť:
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie podkožných plynových injekcií
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia
  • trakčná liečba