Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5288x)
 • Nemocničná 1944/10
 • 026 14 Dolný Kubín
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • cievna chirurgia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • onkológia v gynekológii
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • prevoz biologického materiálu