Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7633x)
 • ul. Mieru 549/16
 • 028 13 Trstená
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • cievna chirurgia
  • medicína drogových závislostí
  • materno-fetálna medicína
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • paliatívna medicína
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)