Zdravotné zariadenie
 • ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3283x)
 • ul. Červeného kríža 62/30
 • 029 01 Námestovo
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • ortopédia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • cievna chirurgia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • centrálna sterilizácia
  • ADOS, ošetrovateľstvo