Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MAJER LADISLAV (474x)
  • číslo 231
  • 962 04 Kriváň
  • odbornosť:
    • stomatológia