Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MIKA KAROL, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (482x)
  • Internátna 10
  • 974 04 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo