Zdravotné zariadenie
  • MGR. ZLATA SUCHáčOVá, LEKáREň U LEVA (671x)
  • Hlavné nám. 4
  • 979 01 Rimavská Sobota
  • odbornosť:
    • lekáreň (verejná)