Zdravotné zariadenie
  • PHARMDR. DANIELA TEKEľOVá - LEKáREň ARNIKA (665x)
  • Habovka 274
  • 027 32 Habovka
  • odbornosť:
    • lekáreň (verejná)