Zdravotné zariadenie
  • PHARMDR. MáRIA FERIANCOVá - LEKáREň VÝCHODNÁ A VAŽECKÁ (685x)
  • Zdravotné stredisko
  • 032 32 Východná
  • odbornosť:
    • lekáreň (verejná)