Zdravotné zariadenie
  • TERÉZIA FERANCOVÁ, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB SANITAS (230x)
  • J. MILCA 11
  • 010 01 ŽILINA
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)