Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (6339x)
 • Staromyjavská č. 59
 • 907 01 Myjava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • lekáreň (verejná)
  • rýchla lekárska pomoc
  • doliečovacie oddelenie