Zdravotné zariadenie
 • NSP SKALICA (6851x)
 • Koreszkova 7
 • 909 01 Skalica
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická nefrológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • dialyzačné