Zdravotné zariadenie
  • NSP SPIšSKá NOVá VES - ZZS (955x)
  • Jánskeho 1
  • 052 71 Spišská Nová Ves
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
    • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby