Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA BANSKá BYSTRICA (1429x)
 • Horná č. 60
 • 974 01 Banská Bystrica
 • odbornosť:
  • oftalmológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická logopédia
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • kalmetizácia