Zdravotné zariadenie
 • NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (10204x)
 • Nemocničná č. 986
 • 017 01 Považská Bystrica
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • cievna chirurgia
  • medicína drogových závislostí
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • materno-fetálna medicína
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • chirurgia ruky
  • onkológia v gynekológii
  • mamológia
  • liečebná výživa (klinická výživa)
  • andrológia
  • onkológia v chirurgii
  • paliatívna medicína
  • gynekologická JIS