Zdravotné zariadenie
 • MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4961x)
 • I.Krasku 2464/38
 • 926 00 Sereď
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • klinická logopédia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • doprava poistencov
  • ADOS, ošetrovateľstvo