Zdravotné zariadenie
 • NSP SV.LUKášA (6926x)
 • Hodská 373/38
 • 924 22 Galanta
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • doprava poistencov
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • oddelenie dlhodobo chorých