Zdravotné zariadenie
 • PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE (1322x)
 • Rínok 334
 • 951 35 Veľké Zálužie
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • psychiatria
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • doprava poistencov
  • psychiatrická sexuológia