Zdravotné zariadenie
 • PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE (1319x)
 • Dr. J. Zelenyáka 65
 • 935 61 Hronovce
 • odbornosť:
  • psychiatria
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • gerontopsychiatria
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • drogové závislosti (liečba drogových závislostí)