Zdravotné zariadenie
 • DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (7675x)
 • Limbová 1
 • 833 40 Bratislava
 • odbornosť:
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • otorinolaryngológia
  • pediatrická gynekológia
  • všeobecné lekárstvo
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • foniatria
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • lekárska genetika
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • detská chirurgia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická urológia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • detská dermatovenerológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • liečebná pedagogika
  • klinická psychológia
  • pediatrická reumatológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • transplantačné
  • laboratórna medicína
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • pediatrická anestéziológia
  • pediatrická hematológia a onkológia
  • pediatrická oftalmológia
  • služby zdravia pri práci
  • pediatrická rádiológia
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
  • intervenčná ultrasonografia v urológii