Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (12777x)
 • Rastislavova 43
 • 041 90 Košice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • neurochirurgia
  • plastická chirurgia
  • ortopedická protetika
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • čeľustná ortopédia
  • paradontológia
  • stomatologická protetika
  • angiológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická urológia
  • detské zubné lekárastvo
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých