Zdravotné zariadenie
  • INTES V. O. S. (224x)
  • NÁM. SV. EGÍDIA 95
  • 058 01 POPRAD
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)