Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1465x)
 • NOVÝ SMOKOVEC 26
 • 062 01 STARÝ SMOKOVEC
 • odbornosť:
  • pneumológia a ftizeológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová