Zdravotné zariadenie
 • MESTO KREMNICA - LSPP (1008x)
 • Dolná 49/21
 • 967 01 Kremnica
 • odbornosť:
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová