Zdravotné zariadenie
  • OBEC POLOMKA - PREVáDZKáRNE OBECNéHO HOSPODáRSTVA (724x)
  • Osloboditeľov 12
  • 976 66 Polomka
  • odbornosť:
    • lekáreň (verejná)