Zdravotné zariadenie
 • ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2972x)
 • VYŠNÉ HÁGY
 • 059 84 VYŠNÉ HÁGY
 • odbornosť:
  • pneumológia a ftizeológia
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • oftalmológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • doprava poistencov
  • centrálne operačné sály
  • funkčná diagnostika
  • chirurgická JIS