Zdravotné zariadenie
 • SLOVTHERMAE, SLOVENSKé LIEčEBNé KúPELE,PODNIK SLUžIEB,š.P. (1859x)
 • Rajská 4
 • 811 08 Bratislava 1
 • odbornosť:
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • kardiológia
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie podkožných plynových injekcií
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia
  • trakčná liečba