Zdravotné zariadenie
 • SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2993x)
 • Limbova 12
 • 833 03 Bratislava 37
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • stomatológia
  • všeobecné lekárstvo
  • klinická biochémia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • nefrológia
  • klinická farmakológia
  • hepatológia
  • osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)