Zdravotné zariadenie
 • NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7740x)
 • Klenová 1
 • 833 10 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • radiačná onkológia
  • kardiológia
  • lekárska genetika
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • doprava poistencov
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • nemocničná krvná banka
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • onkológia v gynekológii
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • onkológia v chirurgii
  • špeciálna rádiológia
  • endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
  • chemoterapia nádorov
  • intervenčná ultrasonografia v urológii
  • onkologická JIS
  • gynekologická JIS