Zdravotné zariadenie
 • NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2111x)
 • Nábr. I.Krasku č.4
 • 921 01 Piešťany
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • ortopédia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • klinická farmakológia
  • funkčná diagnostika