Počet nájdených zariadení 1551 (16 strán).

Strana č. < späť  tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  RNDR. DANICA KARCZUBOVá - LEKÁREŇ DANICA (528x) Sokolská 1  960 01   ZVOLEN 
2.  PHMR. SOŇA KRÍŽOVÁ - LEKáREň CYRILA A METODA (528x) Cyrila a Metoda  038 61   VRÚTKY 
3.  PHARMDR. ALENA FERIANCOVá - LEKáREň BELLA DONNA (555x) M. R. Štefánika 40  036 01   MARTIN 
4.  MGR.JANA VOJTKOVá, LEKáREň ARNICA S IPLP (563x) OSLOBODITEĽOV 146/32  976 67   ZÁVADKA NAD HRONOM 
5.  PHMR. ANDREJ BABAY, LEKáREň HESTIA (542x) Pohorelská Maša  976 69   POHORELSKá MAšA 
6.  MGR. LíVIA MIšúTHOVá - LEKáREň MEDIKAMENT (636x) Kuzmányho 1  977 01   BREZNO 
7.  MGR. GABRIELA MUžíKOVá - HÉLIA - LEKáREň (691x) Tulská 12  974 04   BANSKá BYSTRICA 
8.  MGR. PAVEL ČERNáK, LEKáREň ČIERNY OROL (553x) KUBÍNYIHO NÁM. 8  984 01   LUČENEC 
9.  MGR. ALžBETA KOZáKOVá, LEKáREň HVIEZDA (549x) Ľ. Štúra 7  984 01   LUčENEC 
10.  MGR. KATARíNA CHUDá - LEKáREň NA RúBANISKU (553x) Rúbanisko II. blok Q  984 03   LUČENEC 
11.  MGR. ĽUDOVíT RáCZ - LEKáREň SEPTIMA (542x) SNP 40  985 54   LOVINOBAňA 
12.  PHARMDR. EVA TALáNOVá, LEKáREň CALENDULA (531x) Málinec  985 26   MáLINEC 
13.  MGR. ELENA HUDECOVá, LEKáREň AMBRA (551x) Kukučínova 45  985 05   KOKAVA NAD RIMAVICOU 
14.  MGR. JANA KORCOVá - LEKáREň ĽADOVEň (674x) Michaelliho 2  036 01   MARTIN 
15.  MGR. GABRIELA ROJKOVIčOVá - LEKáREň ASTRA (508x) SNP 515  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
16.  MGR. MÁRIA TALIGOVÁ - LEKáREň SEVER (545x) ZVOLENSKÁ 10  036 01   MARTIN 
17.  MGR. WEISZ IMRICH - LEKáREň PRI NEMOCNICI (692x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
18.  PHARMDR. JURÍKOVÁ MARTA (394x) J. Jesenského č. 452/4  971 01   PRIEVIDZA 
19.  PHARMDR. MÁRIA PÁNISOVÁ - LEKáREň NITRIANSKE RUDNO (523x) Hviezhodlavová č. 355/14  972 26   NITRIANSKE RUDNO 
20.  PHARMDR. SLEZÁKOVÁ JOZEFA - LEKáREň U SPASITEĽA (578x) Školská ul. č. 39  972 47   OSLANY 
21.  PHARMDR. PREKOP MILAN, LEKáREň "ZAPOTÔČKY" (509x) J. M. Hurbana č. 56  971 01   PRIEVIDZA 
22.  MGR. KLINOVSKÁ ZLATICA - LEKáREň ZLATKA (526x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
23.  PHARMDR. HELENA KOMISKOVÁ - LEKáREň KANIANKA (546x) SNP č. 583/1  972 17   KANIANKA 
24.  MGR. ABAFFYOVÁ DANIELA - LEKáREň IGNATIA (534x) Kolónia č. 285  972 16   PRAVENEC 
25.  PHARMDR. PETER MIHáLIK, LEKáREň PANACEA (514x) NEMOCNIČNÁ 1  990 01   VEĽKÝ KRTÍŠ 
26.  MGR. MILENA IVANOVá LEKáREň MILKA (529x) Zdravotnícka  991 06   ŽELOVCE 
27.  MGR. ANNA EVIAKOVá, LEKáREň BELLADONNA S IPLP (551x) SNP 5  990 01   VEľKý KRTíš 
28.  PHARMDR. ANNA OSLANCOVá, LEKáREň ALTHEA (514x) Bystrická 20  966 81   ŽARNOVICA 
29.  PHARMDR. DANIELA POLáčKOVá - LEKáREň NA BULVÁRI (493x) A. Bernoláka 54  010 01   ŽILINA 
30.  MGR. DANICA KOSTOLIANSKA - LEKáREň VLČINCE (522x) Dobšinského 8  010 08   ŽILINA 
31.  LEKáREň MÁRIA, S.R.O. (527x) Rajecká cesta 14  013 13   RAJECKé TEPLICE 
32.  MGR. JOZEFíNA CHUROVá - LEKáREň NA NÁMESTÍ - PRI POLIKLINIKE (591x) S. Sakalovej  014 01   BYTčA 
33.  PHARMDR. ĽUDMILA RYBáRSKA - LEKáREň ZLATÝ OROL (554x) S. Sakalovej  014 01   BYTčA 
34.  PHARM.DR. EVA LAJTOšOVá - LEKáREň E V A (504x) Novohradská 17  984 01   LUčENEC 
35.  MGR. MILAN HEGEDüš - LEKáREň SABADILLA (533x) Námestie Mieru 1  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
36.  FERULA, S.R.O. (531x) Veľká Okružná 2632/50  010 01   ŽILINA 
37.  PHARMDR. SROVNALÍK PETER - LEKáREň ADONIS (538x) Rozkvet č. 2011  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
38.  LEKÁREŇ MV SR (664x) FRAŇA KRÁĽA 14 14  812 72   BRATISLAVA 1 
39.  LEKÁREŇ ŠALVIA (556x) NOBELOVO NÁM. 5  851 01   BRATISLAVA 5 
40.  LEKÁREŇ GENTIANA (398x) DOSTOJEVSKÉHO RAD 20  811 09   BRATISLAVA 1 
41.  RNDR. HELENA ŠITáNIOVá (588x) KUBÁNIHO 17  811 04   BRATISLAVA 1 
42.  VALENTA PETER ING (484x) M. ŠINSKÉHO 647/24  010 07   ŽILINA 7 
43.  MGR. VLASTA KOLLáRIKOVá - LEKÁREŇ U ANJELA (696x) HORNÁ 34  974 01   BANSKÁ BYSTRICA 
44.  PHMR. ŠTURC PAVOL, LEKáREň NA "RíNKU" (559x) Stará Bystrica 537  023 04   STARá BYSTRICA 
45.  MGR. GALBAVÁ HELENA - LEKáREň HERBA (539x) Hviezdoslavova č. 9  972 51   HANDLOVá 
46.  MGR. JARMILA RYBáROVá - U SAMARITÁNA (728x) L.Svobodu 63  976 32   BADíN 
47.  MGR.KATARíNA KALINOVá-LEKÁREŇ MÉDIA (506x) B.Bartóka 1  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
48.  RUTTKAYOVÁ DANIELA MGR (529x) ŠKULTÉTYHO 7  036 01   MARTIN 
49.  MGR. VIERA SLúKOVá, LEKáREň VERBENA (496x) Hviezdoslavova 478/41  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
50.  PHARMDR. JANA CHLáDEKOVá (378x) Horova 35  071 01   MICHALOVCE 
51.  PHARMDR. RUDOLF HRIC (536x) OKRÚHLE 116  090 42   OKRÚHLE 
52.  LEKÁREŇ INTAL (446x) TOMÁŠIKOVA UL.  050 01   REVÚCA 
53.  HELIOS S.R.O. (524x) HERLIANSKA 15-43  821 03   BRATISLAVA 2 
54.  MARCOM, SPOL. S R.O. (544x) Moldavská 8/A  040 11   KOšICE 
55.  LEKÁREŇ MÁRIA (495x) PANSKÁ 4  811 01   BRATISLAVA 1 
56.  DRUGIMPEX S.R.O. (515x) TOMÁŠIKOVÁ 30  821 01   BRATISLAVA 2 
57.  NSP ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE (474x) ŠPITÁLSKA 1  071 01   MICHALOVCE 
58.  RNDR.MÁRIA VRANOVÁ, CSC.-LEKáREň TILIA (686x) Autobusová stanica, Mlynské Nivy  821 09   BRATISLAVA 
59.  LEKÁREŇ SAMARITÁN DRPHMR.BANDŽÁKOVÁ (659x) KÚPEĽNÁ 8  811 02   BRATISLAVA 
60.  PHARMDR. ĽUDMILA VRBOVÁ (618x) ROMANOVÁ 6  851 02   BRATISLAVA 5 
61.  LEKÁREŇ DAMI (521x) ŠPITÁLSKA 13  949 01   NITRA 
62.  DOMTECH, DRUŽSTVO NITRA (569x) ŠTEFÁNIKOVA 15  949 01   NITRA 
63.  EUROMEDIKA INšTITúT, S.R.O. (509x) Halalovska č. 41  911 08   TRENčíN 
64.  LOKUS SPOL. S.R.O. (534x) LEVICKÁ 579  952 01   VRÁBLE 
65.  PHARMDR. JAROSLAV LAJPRÍK - LEKáREň PANACEA (676x) Štefániková 33  814 00   BRATISLAVA 
66.  PHMR. LADISLAV PALIDER (772x) HUBENÉHO 2  831 05   BRATISLAVA 34 
67.  PHARMDR. MILAN LOPAŠOVSKÝ (652x) KRÁSNOHORSKÁ 18  851 07   BRATISLAVA 5 
68.  LEKÁREŇ VERONIKA (591x) ZÁHRADNÍCKA 95  821 08   BRATISLAVA 2 
69.  RNDR. MÁRIA MUŠKOVÁ, CSC. (671x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
70.  PHARMDR. HELENA HARMATOVá - ZELENÁ LEKÁREŇ (571x) Červeného kríža 130/29  029 01   NáMESTOVO 
71.  TOMOVÁ MICHAELA PHARMDR (513x) HÁLKOVA 26  010 01   ŽILINA 1 
72.  CASTANEA, S.R.O. (595x) A. Kmeťa 42  036 01   MARTIN 
73.  PHARMDR. DAGMAR MUšINKOVá, LEKáREň DÁLIA (536x) VINNÉ 97  072 31   VINNÉ 
74.  ALENA ŠRAMKOVÁ-LEKÁREŇ PRI KAŠTIELI (714x) PANSKÁ 4  811 01   BRATISLAVA 
75.  PHARMDR. JANA BRAŠŠANOVÁ - LEKÁREŇ HEDERA (666x) PANÓNSKA CESTA 9  851 04   BRATISLAVA 
76.  PHARMDR. HILDA PETROVIČOVÁ-LEKáREň LIBRA (667x) Pribišova 4  841 05   BRATISLAVA 
77.  MGR. MIROSLAVA ZRUBÁKOVÁ (600x) MIEROVA 30  821 05   BRATISLAVA 2 
78.  PHARMDR. ZUZANA BAŤOVÁ (555x) ŠTEFANA KRÁLIKA 3/A  841 07   BRATISLAVA 49 
79.  PHARMDR. ANDREA STRAKOVÁ (724x) Novohorská 11  831 06   BRATISLAVA 
80.  PORUBSKÁ EVA, PROM. FARM. (628x) Mýtna 38  811 07   BRATISLAVA 1 
81.  RNDR. MÁRIA PROCHÁZKOVÁ (522x) GOLÁŇOVÁ 7  821 03   BRATISLAVA 2 
82.  PHARMACY - BE, SPOL. S R.O. (493x) ČAPAJEVOVA 23  080 01   PREŠOV 
83.  RNDR. SIDÓNIA HARŠÁNIOVÁ (577x) KUTUZOVOVÁ 6  831 03   BRATISLAVA 3 
84.  RNDR. KUBOVIČOVÁ TATIANA - LEKáREň MANDRAGORA (709x) TAJOVSKÉHO 13  811 04   BRATISLAVA 
85.  PHARMDR. MARTIN CZAFIK (571x) POHRANIČNÍKOV 20  851 10   BRATISLAVA 59 
86.  PHARMDR. KAROL KANDRÁČ (701x) P. Horova 14  841 07   BRATISLAVA 
87.  LEKÁREŇ PRI BUDÚCNOSTI (689x) DRIEŇOVA 38  821 01   BRATISLAVA 
88.  PHARMDR. DANIELA TRNKUSOVÁ (565x) VETVOVÁ 1  811 02   BRATISLAVA 1 
89.  PHMR. MARTA HéTHARšIOVá (621x) Považanova 4  841 02   BRATISLAVA 
90.  MGR. MARTA KOŠOVÁ (547x) PRI KRIŽI 24  841 02   BRATISLAVA 42 
91.  PHMR.ERVIN POCHMARSKÝ (548x) JAŠÍKOVÁ 20  821 03   BRATISLAVA 2 
92.  LEKÁREŇ PRI MEDIC.ZÁHRADE (573x) ŠPITÁLSKA 57  811 08   BRATISLAVA 1 
93.  PHAMDR. JANA STEBLOVÁ (550x) KLEMENSOVA 7  811 09   BRATISLAVA 1 
94.  MGR. RENÁTA LABUDOVÁ - LEKáREň NA SARATOVSKEJ (625x) L.DÉRERA 2  831 01   BRATISLAVA 37 
95.  LEKÁREŇ SALIX ALBA (623x) BZOVICKÁ 38  851 07   BRATISLAVA 5 
96.  PHARMDR. EVA JAKEŠOVÁ (542x) DUNAJSKÁ 33  811 08   BRATISLAVA 1 
97.  RNDR. BEATA STRAKOVÁ (649x) Gallayova 23  841 02   BRATISLAVA 
98.  LEKÁREŇ AMBRA PRIBIŠOVA BA (578x) PRIBIŠOVA 2  841 05   BRATISLAVA 
99.  MGR. KLAUDIA SZÓRÁDOVÁ - LEKáREň CENTRUM U ZLATÉHO GRÍFA (532x) Sedlárska 2  811 01   BRATISLAVA 
100.  MGR. IVETA KAPUSTOVÁ (565x) PALKOVIČOVÁ 7  821 08   BRATISLAVA 2 

Strana č. < späť  tam >