Počet nájdených zariadení 112 (2 strany).

Strana č. < späť  tam > 

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  RNDR. PAVEL RÁC - R.A.C. (599x) Bieloruská 9  821 06   BRATISLAVA 
2.  MGR. PAGÁČ MILOŠ (631x) M. Kukučína č. 792/29  018 61   BELUšA 
3.  PHARMDR. ŠTEFAN GREšáK - LEKáREň SV. LUKášA (663x) Belanského 297  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
4.  VITALITA S.R.O. (666x) Líščie údolie 57  841 05   BRATISLAVA 4 
5.  ACTIS, S.R.O. (742x) NÁMESTIE SV. MICHALA 16  920 01   HLOHOVEC 
6.  ENOTRADE, S.R.O. (397x) MIEROVÁ 6  900 24   VEĽKÝ BIEL 
7.  VIVA SPOL. S.R.O. (623x) SNP 1864/139  075 01   TREBIŠOV 
8.  HEALING, S.R.O. (668x) Priekopská 18  036 01   MARTIN 
9.  LEKÁREŇ U MILOSRDNÉHO SRDCA, SPOL. S R.O. (537x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
10.  LEKáREň NA NáMESTí LUčENEC, S.R.O. (591x) NÁM. REPUBLIKY 13  984 01   LUČENEC 
11.  BARDFARM S.R.O (980x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
12.  MIBARD, S.R.O. (852x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 

Strana č. < späť  tam >