Počet nájdených zariadení 190 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ADOS CENTRUM MGR.SVETLANSKÁ IVETA (318x) Školská č. 3  941 01   BáNOV 
2.  ADOS GIECIOVÁ GABRIELA (387x) Hviezdoslavova 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
3.  SLAMKOVÁ ERIKA - ADOS SV. TADEÁŠA (235x) Radlinského ul. č. 10  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
4.  DIECéZNA CHARITA BANSKá BYSTRICA (524x) Kapitulská 21  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  ANNA BABEľOVá, AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (288x) Cesta k nemocnici 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
6.  ADOS "SESTRIČKA"-POLÁČIKOVÁ RUŽENA (397x) Námestie L. Svobodu 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
7.  DARINA LALíKOVá AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI ŽIVOT, L. SVOBODU 39 (277x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
8.  BARDFARM S.R.O (1001x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
9.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (459x) Pod Šibeňou horou 68  085 01   BARDEJOV 
10.  ADOS VLASTA LEŠKOVÁ (322x) Gróner 46  085 01   BARDEJOV 
11.  MIBARD, S.R.O. (865x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
12.  SALVUS S.R.O. (977x) Narcisová 5  821 01   BRATISLAVA 
13.  BRATISLAVSKá KATOLíCKA CHARITA (523x) Heydukova 12  811 08   BRATISLAVA 
14.  HARRIS SLOVAKIA A.S. (433x) Haanova 26  851 04   BRATISLAVA 
15.  INTERREHAB S.R.O. (409x) Švabinského 8  851 03   BRATISLAVA 
16.  ADOS CENTRUM POMOCI S.R.O. (427x) Schillerova 17  811 04   BRATISLAVA 
17.  MEDIKA-R, A.S. (919x) Mýtna 11  811 07   BRATISLAVA 
18.  ADOS MARTA (426x) Rezedová 3  821 01   BRATISLAVA 
19.  SVETLO NÁDEJE N.O. (379x) Púpavová 24  841 05   BRATISLAVA 
20.  SPORT & ENDO CLINIC S.R.O. (650x) Pri Starej prachárni 14  831 04   BRATISLAVA 
21.  ADOS SLNEčNICA (327x) Parkova 31  821 05   BRATISLAVA 
22.  HARMóNIA žIVOTA, N.O. (233x) Maróthyho 6  811 06   BRATISLAVA 
23.  LINDA ADOS, S.R.O. (315x) Karpatské námestie 11  831 06   BRATISLAVA 
24.  TELEMAX, S.R.O. (266x) Gaštanová 9  811 04   BRATISLAVA 
25.  ADOS EVA ADAMEKOVÁ (483x) Priekopnícka 17  821 06   BRATISLAVA 214 
26.  ADOS HELENA MRAFFKOVÁ (425x) Karpatské nám. 11  831 06   BRATISLAVA 35 
27.  STREDISKO PROF. JáNA ČERVEňANSKéHO, S.R.O. (660x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 5 
28.  ÍSIS S.R.O. (918x) Nám. M.R.Štefánika 11  977 01   BREZNO 
29.  OľGA BOTTEKOVá - AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (406x) 290  919 10   BUKOVá 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7210x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
31.  SESTRIčKA, S.R.O. (251x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
32.  DZS, S.R.O. (473x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
33.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1628x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
34.  A.D.O.S. - NáDEJ, S.R.O. (303x) Bysterecká 2066/15  026 01   DOLNý KUBíN 
35.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3150x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
36.  ADOS-DS,S.R.O. (440x) Z.Fábryho č.1962/6  929 01   DUNAJSKá STREDA 
37.  ADOS HK (255x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
38.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1296x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
39.  PRO VITAE N. O. (6585x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
40.  BODNÁROVÁ EDITA (390x) Fraňa Kráľa č.463  049 22   GEMERSKá POLOMA 
41.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3260x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
42.  ANNA MICHLíKOVá (264x) Dukelská 27/31  087 01   GIRALTOVCE 
43.  BUDOVIČOVÁ ERIKA - ADOS ERIKA (259x) Partizánska č. 38  972 51   HANDLOVá 
44.  KODRANT, N.O. (258x) KLÁŠTORNÁ 64/16  094 31   HANUŠOVCE NAD TOPĽOU 
45.  NOVÝ DOMOV, N.O.,SO SíDLOM VALKOVňA 37 (416x) Heľpa 121  976 68   HEľPA 
46.  KRIšTAL SPOL. S R.O. (254x) Henckovce 173  049 23   HENCKOVCE 
47.  ADOS ŠUSTOVÁ MARTA (296x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
48.  ADOS RIA:ŠEMETKOVÁ VALÉRIA (262x) Francisciho nám. 372  981 01   HNúšťA 
49.  OŠETROVATEĽSKÉ CENTRUM, S.R.O. (250x) LIPOVÁ 32  066 01   HUMENNÉ 
50.  ADOS ZDRAVIE (289x) Mierová 13  066 01   HUMENNé 
51.  EMPATIA - MO, S.R.O. (252x) Staničná 13  066 01   HUMENNé 
52.  ADOS NADEŽDA BILANIČOVÁ (308x) Javorová 11  066 01   HUMENNé 1 
53.  MARCELA VIDOVá ADOS ŽIVOT (266x) Komárňanská 115  947 01   HURBANOVO 
54.  MGR. ČERVENÁ MARCELA - ADOS ČERVENÁ, S.R.O. (413x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
55.  ADOS - SRDCE S.R.O. (280x) Nová 351  055 61   JAKLOVCE 
56.  ŠIAŠ, SPOL. S R.O. (327x) Jarabina 289  065 31   JARABINA 
57.  ADOS NÁDEJ, S.R.O. (266x) Suchá hora 22  060 01   KEžMAROK 
58.  ADOS OAZIS OBČIANSKE ZDRUŽENIE (406x) Slobody  945 01   KOMáRNO 
59.  PETHEŐOVÁ EVA - ADOS (221x) Gombaiho č. 7  945 01   KOMáRNO 
60.  ADOS TEREZA (446x) Južná trieda 48  040 01   KOšICE 
61.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1320x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
62.  KADOS S.R.O. (382x) Pražská 4  040 01   KOšICE 
63.  ADOS EM, S.R.O. (420x) Trieda SNP 1  040 11   KOšICE 
64.  ERGOMED S.R.O. (3445x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
65.  GRéCKOKATOLíCKA APOšTOLSKá EXARCHáTNA CHARITA (258x) Dominikánske námestie 13  040 01   KOšICE 
66.  MGR. MáRIA TEMíNSKA (226x) Pražská 9  040 11   KOšICE 
67.  ADOS TEREZA, S.R.O. (224x) Kustrova 2  040 01   KOšICE 
68.  AGENTÚRA HILFE, S.R.O. (297x) Dvorkinova 24  040 22   KOšICE 
69.  DANKA HAJKOVá-ADOS (259x) Tajovského 8  962 37   KOVáčOVá 
70.  VALéRIA JAKUBOVá (330x) Vyšné Nemecké 70  072 51   KRčAVA 
71.  AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI ZDRAVIE (288x) NsP, Šoltésova 1  963 01   KRUPINA 
72.  PHDR. MIKULIČKOVÁ DAGMAR-AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (254x) Nová ul. č. 1230  908 01   KúTY 
73.  ADOS-BONA FIDE, S.R.O. (261x) Dopravná 14  934 01   LEVICE 
74.  ADOS VITA, S.R.O. (290x) Sokolovská 13  934 01   LEVICE 
75.  BEVA ISTOTA S.R.O. (246x) SNP 19  934 01   LEVICE 
76.  ADOS MGR. ANTONIOVÁ KATARÍNA (394x) Námestie Majstra Pavla 39  054 01   LEVOčA 
77.  ADOS HARČAROVÁ BEATA (377x) M.Pišúta 2  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
78.  VNSP LUčENEC,N.O. (6990x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
79.  ADOS - MAJZLíKOVá, S.R.O. (373x) A. Kmeťa 28  036 01   MARTIN 
80.  MEDIK-M, S.R.O. (304x) Kollárova č. 5781  036 01   MARTIN 
81.  ADOS HELENA HAVRANOVá (412x) Komenského 134/4  068 01   MEDZILABORCE 
82.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7903x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
83.  SADOS - ĽUBICA HARVANOVá (407x) Masarykova 51  071 01   MICHALOVCE 
84.  ZDRUžENIE PRE DUšEVNé ZDRAVIE - INTEGRA, OBčIANSKé ZDRUžENIE (589x) A. Hrehovčíkova 1  071 01   MICHALOVCE 
85.  DAGMAR ERDELYIOVÁ ADOS (441x) Komenského  071 01   MICHALOVCE 
86.  EVA JENčíKOVá, ADOS (249x) Štefánikova 55  071 01   MICHALOVCE 
87.  EVA JENčíKOVá ADOS - ZDRAVIE (283x) Štefánikova 55  071 01   MICHALOVCE 
88.  SADOS S.R.O. (252x) Nad Laborcom 40  071 01   MICHALOVCE 
89.  ELENA BUDÁČOVÁ (257x) Mýtna č. 125  985 53   MýTNA 
90.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3425x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
91.  ADOS -DôVERA, S.R.O. (403x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
92.  DIECéZNA CHARITA NITRA (539x) Samova 4  949 01   NITRA 
93.  STOMADOS S.R.O. (497x) Javorová 643/8  949 01   NITRA 
94.  PHDR. LIBUŠA REPISKÁ - ADOS - REPISKÁ (240x) Štúrova 21  949 01   NITRA 
95.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2762x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
96.  DANIELA JAHNáTKOVá FEMINA CENTRUM (250x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
97.  ADOS REPISKá, S.R.O. (269x) Štúrova 21  949 01   NITRA 
98.  ELENA FORGáčOVá, AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (260x) Nábrežná 2  968 01   NOVá BAňA 
99.  PODHRADSKÁ EVA - ADOS (356x) Kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
100.  ADOS FLORENCE, S.R.O. (294x) Odborárska č. 11/1375  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 

Strana č. < späť tam >