Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4659x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9063x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6624x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
4.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6351x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
5.  EUROMED, S.R.O. (2122x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
6.  „ OKO PLUS S.R.O." (458x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 
7.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7751x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
8.  MUDR. SVRČKOVÁ PAULÍNA (433x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
9.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1252x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
10.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4610x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
11.  VNSP LUčENEC,N.O. (6708x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
12.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8056x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
13.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7215x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
14.  MUDR. HILDA KONEčNá, ODBORNá LEKáRKA (476x) Sládkovičova 1  982 01   TORNAľA 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8380x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  MUDR. STRNADOVÁ ZUZANA (519x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA