Počet nájdených zariadení 4 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11297x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7591x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9473x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (11097x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV