Počet nájdených zariadení 3 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6923x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
3.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2669x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA