Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4482x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4808x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2500x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
5.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9441x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
6.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9377x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
7.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5052x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
8.  MEDIKA-R, A.S. (900x) Mýtna 11  811 07   BRATISLAVA 
9.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5650x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
10.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8039x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6431x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6934x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
13.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1584x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5017x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
15.  NSP SV.LUKášA (6574x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
16.  PRO VITAE N. O. (6490x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
17.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3689x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
18.  NSP HLOHOVEC (1083x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. (901x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2939x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
21.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE (1270x) Dr. J. Zelenyáka 65  935 61   HRONOVCE 
22.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4456x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
23.  NSP ILAVA, N.O. (3830x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
24.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3866x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
25.  FORLIFE N.O. (5792x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
26.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11144x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
27.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1966x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
28.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5298x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
29.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5024x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
30.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8534x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6085x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
32.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4495x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
33.  VITALITA N.O. (577x) 113  930 37   LEHNICE 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4273x) SNP 19  934 01   LEVICE 
35.  SANATÓRIUM KARPATIA, S.R.O. (500x) POTOČNÁ 11  900 91   LIMBACH 
36.  VNSP LUčENEC,N.O. (6885x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
37.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8349x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7693x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
39.  SENIOR-GERIATRICKé CENTRUM N.O. (835x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
40.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1417x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
41.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2725x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
42.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3613x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
43.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9217x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
44.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10811x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
45.  MEDICAL-CARE, S.R.O. (765x) Sládkovičova 25  080 01   PREšOV 
46.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5386x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
47.  GEMERMED S.R.O. (1657x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
48.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6078x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
49.  LIEčEBňA PRE DLHODOBE CHORýCH ŠTIAVNIčKA (304x) Štiavnička 132  034 01   RUžOMBEROK 
50.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1855x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
51.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (2040x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4317x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
53.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4806x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
54.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3435x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
55.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4090x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
56.  MERKATOR,S.R.O. (1014x) Čilistov 62  931 01   ŠAMORíN 
57.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
58.  GERIA, S.R.O. (1004x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
59.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6785x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
60.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10413x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7336x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
62.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5135x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
63.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3413x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
64.  WESPA, S.R.O. (1121x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10552x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA