Počet nájdených zariadení 30 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11012x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9443x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
3.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9379x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
4.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4748x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
5.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8043x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6432x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6934x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5022x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
9.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6503x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
10.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4456x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
11.  FORLIFE N.O. (5793x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11148x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
13.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5298x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
14.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5024x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
15.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8536x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4274x) SNP 19  934 01   LEVICE 
17.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5881x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7695x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
19.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9218x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
20.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8281x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
21.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9177x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
22.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10813x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
23.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5389x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6081x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4319x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
26.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6788x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
28.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8730x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
29.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10414x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10553x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA