Počet nájdených zariadení 7 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11011x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4748x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
3.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1702x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3 
4.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2484x) Brusno  976 62   BRUSNO 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9218x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
6.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5389x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10414x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA