Počet nájdených zariadení 53 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4297x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10636x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9032x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
4.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9063x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
5.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7156x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
6.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7937x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
7.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5465x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
8.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4570x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
9.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7751x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6172x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6693x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4787x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
13.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6331x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
14.  PRO VITAE N. O. (6317x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2847x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
16.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4314x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
17.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3742x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
18.  FORLIFE N.O. (5621x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
19.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10801x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
20.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5109x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
21.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4836x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
22.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8243x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5852x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
24.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4309x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
25.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4255x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4152x) SNP 19  934 01   LEVICE 
27.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5145x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
29.  VNSP LUčENEC,N.O. (6708x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7344x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3470x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
32.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5057x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6557x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
34.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8854x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
35.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5235x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5857x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
37.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3356x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
38.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1970x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4163x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
40.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4668x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
41.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5533x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
42.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3948x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
43.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5682x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6553x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
45.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8380x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
46.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4098x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
47.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10042x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
48.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7031x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
49.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4934x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
50.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3992x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
51.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3325x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3979x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10210x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA