Počet nájdených zariadení 85 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4612x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2543x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
3.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9642x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
4.  MEDIMADA, S.R.O. (1074x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
5.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (7162x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6641x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
7.  POLYMORF, S.R.O. (801x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
8.  MUDR. HULAJ METOD (790x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
9.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (875x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
10.  ARGO, S.R.O. (719x) Rieka 1333  022 01   ČADCA 
11.  ILTOMA, S.R.O. (529x) Hlavná 52  991 02   DOLNá STREHOVá 
12.  PANDA LSPP, S.R.O. (264x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
13.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3150x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
14.  JUVENALIA, S.R.O. (856x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
15.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1296x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
16.  PRO VITAE N. O. (6585x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
17.  SANTE PLUS, S.R.O. (870x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
18.  BIOS, S.R.O. (985x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
19.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3959x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
20.  MEDCOM S. R. O. (1366x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
21.  MEDIGI S.R.O. (1212x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
22.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (932x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE 
23.  MEDICAL GROUP, S.R.O. (413x) Letná 45  040 01   KOšICE 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6233x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
25.  MESTO KREMNICA - LSPP (1031x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
26.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4617x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
27.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (913x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
28.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6003x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
29.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (929x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
30.  MUDR. SEDLÁČKOVÁ DANIELA (462x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
31.  K&K DOKTOR, S.R.O. (849x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
32.  MUDR. ZSÍROSOVÁ AGNESA (526x) OBZS  049 18   LUBENíK 
33.  HELP, S.R.O. (512x) Čajkovského 8  984 01   LUčENEC 
34.  P.& P. MED, S.R.O. (1944x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
35.  MUDR. MARTIN OLEJ (316x) Krupina  963 01   M.R.ŠTEFáNIKA 17 
36.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8564x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
37.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (790x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1626x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
39.  KOMPROMIS, SPOL. S R.O. MICHALOVCE (372x) Hviezdoslavova 58  071 01   MICHALOVCE 
40.  POLIKLINIKA MOLDAVA NAD BODVOU (408x) ČSA 11  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
41.  ZACHRáňME žIVOT, N.O. (364x) ČSA 35  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
42.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3425x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
43.  MUDR. LýDIA JANčíKOVá, S.R.O. (716x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
44.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (933x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
45.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9473x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
46.  MUDR. VLADIMÍR KARVAJ (457x) Slovenská 28  940 01   NOVé ZáMKY 
47.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6962x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
48.  POLIKLINIKA PEZINOK (1012x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
49.  INT - PED, S.R.O. (1149x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
50.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (6117x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
51.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8427x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
52.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (945x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
53.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7707x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
54.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (803x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
55.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (740x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
56.  LSPP, V.O.S. (300x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
57.  LSPP, V.O.S. (293x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
58.  MUDR. EVA UHRíNOVá, PEDIATER (602x) Jilemnického 106/43  050 01   REVúCA 
59.  GEMERMED S.R.O. (1693x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
60.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6234x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
61.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1449x) SNP 1  083 01   SABINOV 
62.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1164x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
63.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3386x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
64.  MUDR. MARTA NAGYOVá (459x) Podzámska č.2759/52  926 01   SEREď 
65.  SOANRE S.R.O. (891x) 1.mája 2  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
66.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3522x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
67.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1133x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
68.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4900x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
69.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3508x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
70.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5792x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
71.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1460x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
72.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (6161x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
73.  MUDR. TÓTH GABRIEL (539x) Tešedíkovo  925 82   TEšEDíKOVO 
74.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5903x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
75.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (369x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
76.  DOMÉNA BMR S.R.O. (816x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
77.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (752x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
78.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7582x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
79.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2741x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
80.  MUDR. MARIáN LANDL (1094x) Unín  908 45   UNíN 
81.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (765x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
82.  LSPP PRE DETI A DOSPELýCH ZáVADKA NAD HRONOM, V.O.S. (540x) Osloboditeľov 59/699  976 67   ZáVADKA NAD HRONOM 
83.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3497x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
84.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (893x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
85.  SANAREA S.R.O. (986x) Petzvalova 25  010 15   ŽILINA