Počet nájdených zariadení 224 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  PHDR. PREKOPOVÁ JANA (411x) J. Matušku č. 770/14  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11010x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  PHDR. ZUZANA PULLMANNOVá, KLINICKá PSYCHOLOGIčKA (490x) Kapitulská 8  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  PHDR.ERIKA MESíKOVá, ODBORNá LEKáRKA (382x) Kuzmányho 16  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (638x) Cesta k nemocnici 55  974 01   BANSKá BYSTRICA 
6.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4806x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
7.  PHDR. JANKA RAUčINOVá - I.SúKROMNá PSYCHOLOGICKá KANCELáRIA (463x) Trieda SNP 75  974 01   BANSKá BYSTRICA 
8.  PHDR. SOPKOVÁ MÁRIA (437x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
9.  PHDR.ZITA KOCHANíKOVá, PSYCHOLóG (607x) Strieborné námestie 2  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
10.  PHDR. ŠTETINOVÁ ANNA (450x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
11.  MGR. OľGA KOľAJOVá (435x) Partizánska 3405  085 01   BARDEJOV 
12.  MGR. GERTRúDA JANčíKOVá (446x) Pod kalváriou 3  085 01   BARDEJOV 
13.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9377x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
14.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6923x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
15.  NSP MV SR BRATISLAVA (6592x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
16.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (944x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
17.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6585x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5052x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
19.  SALVUS S.R.O. (961x) Narcisová 5  821 01   BRATISLAVA 
20.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4439x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
21.  PHDR. DVORSKÁ ANNA (442x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
22.  PHDR. KRKOŠKOVÁ EVA (522x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 
23.  PHDR. GREŠOVÁ JANA (461x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 
24.  PHDR. VRADIANOVÁ ALICA (517x) Tehelná 26  831 06   BRATISLAVA 
25.  MGR. BULASOVÁ ALICA (492x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
26.  PHDR. FISCHEROVÁ EVA (859x) Babuškova 3  821 03   BRATISLAVA 
27.  PHDR. LOVICHOVÁ NADEŽDA (536x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
28.  PHDR. HROZÁŇ TIBOR (488x) Ružinovská 10  821 01   BRATISLAVA 
29.  PHDR. BÁTOVSKÁ LÝGIA (498x) Sabinovská 10  821 02   BRATISLAVA 
30.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11329x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
31.  DIALÓG SPOL. S R.O. (1086x) Jelačičova 8  821 08   BRATISLAVA 
32.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1085x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
33.  SPORTMED, S.R.O. (1505x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
34.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1680x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
35.  PRO SANUS,A.S. (3978x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
36.  GYNAPS S.R.O. (978x) Dunajská 30  811 08   BRATISLAVA 
37.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2669x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
38.  PHDR. ZLATICA BARTÍKOVÁ (419x) AMERICKÉ NÁMESTIE č.3  811 08   BRATISLAVA 
39.  PHDR.MIšANIčOVá ETELA-KLINICKá PSYCHOLóGIA (511x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
40.  KASPO SPOL. S R.O. (416x) Hodonínska 42  841 03   BRATISLAVA 
41.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4401x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
42.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5650x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
43.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3429x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
44.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4747x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
45.  PHDR. KORNéLIA DIBARBOROVá (411x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
46.  PHDR. PLENCNEROVÁ EVA (471x) Rajecká 1-3  821 07   BRATISLAVA 214 
47.  NEXT S.R.O. (3111x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
48.  TOP - MED, A.S. (3694x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
49.  MGR. VANYOVÁ ANDREA (519x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 42 
50.  PHDR. ZVAROVÁ JANA (524x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 5 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6431x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
52.  PHDR. ZBOJAN IVAN (407x) NsP Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
53.  PHDR. REGULY PAVOL (375x) Radlinského č.47  026 01   DOLNý KUBíN 
54.  MGR. REGULYOVÁ ANDREA (438x) Radlinského č.47  026 01   DOLNý KUBíN 
55.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3068x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
56.  PHDR. HAIDOVÁ KATARÍNA (413x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
57.  PHDR. JESENSKÁ EVA (428x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
58.  MGR.VIERA VOJVODINSKá (610x) Šafárikova 1523/42  924 01   GALANTA 
59.  PRO VITAE N. O. (6490x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
60.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3191x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
61.  MGR. HARMAŇOŠOVÁ ŠTEFÁNIA (364x) Levočská 45  053 01   HARICHOVCE 
62.  PSYCHOPULZ, S.R.O. (420x) Vinohradská 9  920 01   HLOHOVEC 
63.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4456x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
64.  MGR. SCHWARTZOVÁ GABRIELA (492x) Záhradná č. 2  060 01   KEžMAROK 
65.  PHDR. GABRIELA KERNOVÁ (447x) Hviezdoslavova 27  060 01   KEžMAROK 
66.  MGR. KAROLA MAJLINGOVÁ (481x) Elektrárenská cesta 3  945 01   KOMáRNO 
67.  MGR. MONIKA HENCZEOVá (444x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
68.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11144x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
69.  PHDR. VOJTKOVÁ EVA (500x) Južná trieda 36  040 01   KOšICE 
70.  PHDR. MGR. IVANA MOCáKOVá (529x) Krosnianska 21  040 22   KOšICE 
71.  PHDR. ČIŽMÁROVÁ DANIELA (489x) Park Obrancov mieru 7  040 01   KOšICE 
72.  PHDR. TOMČOVÁ MÁRIA (530x) Krompašská 40  040 01   KOšICE 
73.  PHDR. DRAVECKÁ EVA (442x) Belánska č.8  040 01   KOšICE 
74.  PHDR. ĽUBOSLAVA VRANOVSKá (488x) Kuzmányho 5  040 01   KOšICE 
75.  PHDR. HILDA PISÁKOVÁ (514x) Fejova 10  040 01   KOšICE 
76.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5297x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
77.  PHDR. FALATKOVÁ JUSTÍNA (476x) Vojenská 6  040 01   KOšICE 
78.  PHDR. LUKÁČOVÁ GABRIELA (401x) Vojenská 10  040 01   KOšICE 
79.  PHDR. ZEĽO PETER (406x) Bielocerkevská 2  040 22   KOšICE 
80.  PSYCHOSOCIáLNE CENTRUM, MESTSKá PRíSPEVKOVá ORGANIZáCIA (575x) Jegorovo námestie 5  040 22   KOšICE 
81.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1295x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
82.  PHDR. RUDOLFA JAKUBOVOVÁ (485x) Floriánska 14  040 01   KOšICE 
83.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH KOšICE (805x) Skladná 2  040 01   KOšICE 
84.  PRAEMIUM - PERMANSIO S.R.O. (520x) Spišské námestie 4  040 12   KOšICE 
85.  ERGOMED S.R.O. (3354x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
86.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5023x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
87.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4831x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
88.  PHDR. KATARíNA KUBAšOVSKá (427x) Roľnícka 6  040 01   KOšICE 
89.  PHDR. INGRID ŠEFčíKOVá (396x) Nová 15  040 18   KOšICE 
90.  MGR. IVETA FRIEDMANOVÁ (509x) Poštová 17  040 01   KOšICE 
91.  PHDR. SVäTOMíR MIHAľOV (587x) Palkovičova 7  040 01   KOšICE 
92.  PHDR. MIROSLAVA OROLOVá (416x) Branisková 7  040 01   KOšICE 
93.  PHDR. EVA REICHELOVá, CSC. (434x) Stálicová 1  040 12   KOšICE 
94.  DOPRAVNý PODNIK MESTA KOšICE, A.S. (444x) Bardejovská  043 29   KOšICE 
95.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8534x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
96.  MGR. ZVODÁROVÁ LÝDIA (656x) Nám. hrdinov 13/2  934 01   LEVICE 
97.  PHDR. HUBAČEKOVÁ RENATA (454x) Nám. hrdinov 13  934 01   LEVICE 
98.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4271x) SNP 19  934 01   LEVICE 
99.  PHDR. POTENGOVÁ LÝDIA (420x) Pod vinicou 53  054 01   LEVOčA 
100.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5289x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 

Strana č. < späť tam >