Počet nájdených zariadení 112 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MARIáN KáLUS - SERVIS INVO (239x) 29. augusta 30  974 01   BANSKá BYSTRICA 
2.  ALENA IVANOVá - ALMED (191x) Lazovná 7  974 01   BANSKá BYSTRICA 
3.  BARDFARM S.R.O (980x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
4.  MIBARD, S.R.O. (852x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
5.  BALSAM, S.R.O. (180x) KOMÁROV 95  085 01   BARDEJOV 
6.  MGR. PAGÁČ MILOŠ (631x) M. Kukučína č. 792/29  018 61   BELUšA 
7.  RNDR. PAVEL RÁC - R.A.C. (599x) Bieloruská 9  821 06   BRATISLAVA 
8.  BSTäNDIG SLOVAKIA SPOL. S R.O. (258x) RUŽINOVSKÁ 6  821 01   BRATISLAVA 
9.  PROTETIKA, A.S. (779x) BOJNÍCKA 10  823 65   BRATISLAVA 
10.  PROTEA , SPOL. S R.O. (203x) Azalková 9  821 01   BRATISLAVA 
11.  VERSUS JJ SPOL. S R.O. (224x) KLENOVÁ 4  831 18   BRATISLAVA 
12.  BPC, S.R.O. (228x) Šustekova 2  851 01   BRATISLAVA 
13.  PAEDDR. MáRIA PAPPOVá - RE-HA (207x) Ľubovníkova 23  841 07   BRATISLAVA 
14.  MEDATRON, S.R.O. (195x) Na Pasekách č. 14  831 06   BRATISLAVA 
15.  ZDRAVOTNÍCKE POTREBY SANTÉ, S.R.O. (195x) BEBRAVSKÁ 34  821 07   BRATISLAVA 
16.  MARMED SLOVAKIA, S.R.O. (202x) Dunajská 27  811 08   BRATISLAVA 
17.  SIVAK, S.R.O. (207x) Ovsištské námestie 1  851 04   BRATISLAVA 
18.  BIO G, ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY, S.R.O. (167x) ŽIDOVSKÁ 7  811 01   BRATISLAVA 1 
19.  THUASNE MEDICAL, S.R.O. (205x) KRÍŽNA 8  811 07   BRATISLAVA 1 
20.  MEDIMAT SPOL. S R.O. (230x) VČELÁRSKA 15  821 05   BRATISLAVA 2 
21.  C.K.H., SPOL. S R.O. (171x) TRNAVSKÁ CESTA 112  821 01   BRATISLAVA 2 
22.  VIERA BOLEČKOVÁ (157x) NARCISOVÁ 14  821 01   BRATISLAVA 2 
23.  PROTETIKA BARDEJOV, SPOL. S R.O. (210x) BOJNICKÁ 10  823 65   BRATISLAVA 22 
24.  VITALITA S.R.O. (666x) Líščie údolie 57  841 05   BRATISLAVA 4 
25.  DIASAN, S.R.O. (229x) DÚBRAVSKÁ CESTA 9  842 46   BRATISLAVA 4 
26.  MGR. MILOŠ ŠPANÍR - ŠPIGI - PRODUCTION (258x) BATKOVA 9  841 01   BRATISLAVA 42 
27.  MÁRIA HOROVÁ - VÝDAJŇA ZP GALENUS (163x) ROVNIANKOVA 6  851 02   BRATISLAVA 5 
28.  MICHAELA ĎURICOVÁ (155x) 9.MÁJA 25  977 01   BREZNO 
29.  ESKULAP,SPOL. S R. O. (209x) Májová 1115  022 01   ČADCA 
30.  ĽUDMILA ČASNOCHOVá - TILIA (196x) Palárikova 76  022 01   ČADCA 
31.  MARTA SLAšťANOVá - SAFYKO (226x) Novosady  962 12   DETVA 
32.  MEDIPO PLUS, S.R.O. (182x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
33.  ING. ĽUBOMÍR LEHOCKÝ (217x) JANTÁROVÁ Č. 1884/49  929 01   DUNAJSKÁ STREDA 
34.  ACTIS, S.R.O. (742x) NÁMESTIE SV. MICHALA 16  920 01   HLOHOVEC 
35.  ANNA JAKABOVÁ (218x) 1. MÁJA  066 01   HUMENNÉ 
36.  DAGMAR VAŇOVÁ (195x) LABORECKÁ 58  066 01   HUMENNÉ 
37.  VLADIMÍRA KOSTILNÍKOVÁ (174x) KOŠICKÁ 7  066 01   HUMENNÉ 
38.  IVETA BARNÁŠOVÁ (161x) SIHOŤ 1234/16  060 01   KEŽMAROK 
39.  MGR. VIERA MIKLÁŠOVÁ (203x) DRUŽSTEVNÁ 3/75  945 01   KOMÁRNO 
40.  MáRIA MARCZELLOVá, SANITAS - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB (222x) Jesenná 9  040 00   KOšICE 
41.  AL-SA , SPOL. S R.O., KOšICE (163x) Trieda SNP 1  040 11   KOšICE 
42.  ORTOPRO PLUS, S.R.O. (217x) SKLADNÁ 8  040 03   KOŠICE 
43.  CONEX-TRADE, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM KOšICE (230x) Čermeľská 1  040 01   KOšICE 
44.  ING. AGNESA BENASOVá (227x) Varšavská 8  040 13   KOšICE 
45.  STOMIA - ZP S.R.O. (147x) STANIČNÉ NÁMESTIE 1/I. 1455  040 01   KOŠICE 
46.  BIJA S.R.O. (188x) Pekinská 19  040 01   KOšICE 
47.  MEDISTA, S.R.O. (186x) KPT. JAROŠA 779/3  040 22   KOŠICE 
48.  JANKA BETKOVá, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "VICTORIA" (171x) Fejová 1528/1  040 01   KOšICE 
49.  ANDREA ŠVEDOVá VZP "ALEX" (171x) Mládežnícka 30  040 15   KOšICE 
50.  JANA BARéNYIOVá - MEDIKAL VZP (161x) Helsinská 21  040 13   KOšICE 
51.  VITALENA S.R.O. (179x) Mäsiarska 26  040 01   KOšICE 
52.  MEDI COOL S.R.O. (187x) Poľovnícka 6  040 11   KOšICE 
53.  MEDICAS S.R.O. (212x) SPIŠSKÉ NÁMESTIE 2  040 12   KOŠICE 12 
54.  PHARMDR. ŠTEFAN GREšáK - LEKáREň SV. LUKášA (663x) Belanského 297  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
55.  SOňA ČULáKOVá, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK (193x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
56.  ING. ALŽBETA LUKAČIŠINOVÁ (229x) MÄSIARSKA 1  054 01   LEVOČA 
57.  JANA PROFANTOVá, EJA - ZDRAVOTNíCKE POTREBY (128x) J. D. Matejovie 542  033 80   LIPTOVSKý HRáDOK 
58.  SOňA VRABCOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK S. V. (181x) Za bocianom 555/5  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
59.  LEKáREň NA NáMESTí LUčENEC, S.R.O. (591x) NÁM. REPUBLIKY 13  984 01   LUČENEC 
60.  ORTO-PED, S.R.O. (229x) Björnsonova 20  036 01   MARTIN 
61.  HEALING, S.R.O. (668x) Priekopská 18  036 01   MARTIN 
62.  RENÁTA CSINTALANOVÁ-VÝDAJŇA ZDRAV.POMÔCOK-PINIA (119x) M.R.ŠTEFÁNIKA 1051/80  036 01   MARTIN 
63.  ZDRAVOTNíCKE POMôCKY - KOVáčIKOVá, S.R.O. (185x) Škultétyho 1  036 01   MARTIN 
64.  ANNA BERCíKOVá - VZP "NáDEJ" (284x) Hollého 74  071 01   MICHALOVCE 
65.  VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB "SANITA" (222x) Gorkého 2  071 01   MICHALOVCE 
66.  ADRIANA SZABOVÁ (202x) KMEŤOVA 2  949 01   NITRA 
67.  ING. ROMAN PABIŠ - PAYBO (225x) PALÁRIKOVA 4  921 01   PIEŠŤANY 
68.  JANA MARGOčOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK " JANAPHARM" (153x) Podzámčok 5  962 61   PODZáMčOK 
69.  ING. JANA LAKOTOVá J-SPEKTRUM (158x) ŽELEZNIČNÁ 613/36  987 01   POLTÁR 
70.  KATARíNA VRáBEľOVá (151x) Sklárska 592/53  987 01   POLTáR 
71.  INTES V. O. S. (225x) NÁM. SV. EGÍDIA 95  058 01   POPRAD 
72.  ZDRAVMAT POPRAD (231x) BANÍCKA 28  058 01   POPRAD 
73.  AUGUSTÍNOVÁ MARIANA - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK MARÝNA (175x) 1. mája č. 974  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
74.  ING. VLADIMÍR ŠĽACHTIČ (231x) ŠVÁBSKA 59  080 01   PREŠOV 
75.  PROVITEA, S. R. O. (212x) SIBÍRSKA 38  080 01   PREŠOV 
76.  MARKÉTA, S.R.O. (179x) SMETANOVA 1227/47  080 01   PREŠOV 
77.  VERONIKA ŠIBOVÁ (193x) KPT. NÁLEPKU 2  080 01   PREŠOV 
78.  ZDRAVMAT, S.R.O. (187x) FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE 3/A  080 01   PREŠOV 
79.  UNAMED, S.R.O. (202x) ŠVÁBSKA 6797/72  080 05   PREŠOV 5 
80.  SANIMAT, SPOL. S R. O. (209x) Nemocničná č. 986  017 01   PVAžSKá BYSTRICA 
81.  VIERA LáSLOPOVá (195x) Gottwaldova 2  985 31   RAPOVCE 
82.  VOJTECH MAJERčíK RIO (259x) Železničná 23  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
83.  DANA KOVáčOVá - MEDEA ZDRAVOTNíCKE POTREBY (234x) Čučmianska 13  048 01   ROžňAVA 
84.  MIRIAM ADAMCOVÁ -MIRIAM (194x) ŠPORTOVÁ 2091/93  926 01   SEREĎ 
85.  EVA RUMANOVÁ - REKEŇOVÁ (238x) SIGETSKÁ 1693/24  925 21   SLÁDKOVIČOVO 
86.  MAGDALÉNA PETRÁŠOVÁ - ZDRAVOTNÍCKE POTREBY (201x) ŠTÚROVA 731/46  919 04   SMOLENICE 
87.  MVDR. MARTINA NEBESNÍKOVÁ - MEDIN (168x) STROJÁRSKA 562/44  069 01   SNINA 
88.  VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (145x) 1. MÁJA 2050/2  069 01   SNINA 
89.  KOROS S.R.O. (180x) Štúrova 37  073 01   SOBRANCE 
90.  SANIMED, SPOL.S R.O. (233x) Letná 46  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
91.  DANA FIRMENTOVÁ - MEDEA (220x) NÁM. SV. MIKULÁŠA 2/2  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
92.  REVO-MAT, SPOL. S R.O. (161x) M. R. Štefánika č. 4  916 01   STARá TURá 
93.  NEMCOVÁ ANNA - MEDINA VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK (138x) M. R. Štefánika č. 355/4  916 01   STARá TURá 
94.  ANNA POPERNÍKOVÁ (212x) SOV. HRDINOV 331/103  089 01   SVIDNÍK 
95.  M. J. SPOL. S R.O. (199x) BARDEJOVSKÁ 747  089 01   SVIDNÍK 
96.  JANA MARTONÍKOVÁ (161x) 8. MÁJA 492/11  089 01   SVIDNÍK 
97.  VÝDAJŇA ZDRAV.POMÔCOK A POTRIEB ACHILEUS (157x) HLAVNÉ NÁMESTIE 16  936 01   ŠAHY 
98.  IL-MEDICAL, S.R.O. (185x) HLAVNÁ 52  943 01   ŠTÚROVO 1 
99.  LEKÁREŇ U MILOSRDNÉHO SRDCA, SPOL. S R.O. (537x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
100.  TERéZIA JESENKOVá - VZP VITALIS VIGOR (338x) Škultétyho 1924/4  075 01   TREBIŠOV 

Strana č. < späť tam >