Počet nájdených zariadení 12 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
3.  TK & TK S.R.O. (906x) Kukučínova 50  831 02   BRATISLAVA 
4.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
5.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE (1208x) Dr. J. Zelenyáka 65  935 61   HRONOVCE 
6.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1895x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
7.  MUDR. STRUŇÁKOVÁ JAROSLAVA, MPH (599x) Dubovského 4  901 01   MALACKY 
8.  EQ SPOL. S R.O. (650x) Dolnočermánska 14  949 11   NITRA 
9.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2249x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
10.  MUDR. ZUZANA SUBOTIČOVÁ (464x) VINOHRADSKÁ 57  900 81   ŠENKVICE 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
12.  MUDR. FERDOVÁ EVA (553x) Mierová 10  937 01   ŽELIEZOVCE