Počet nájdených zariadení 22 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (620x) Cesta k nemocnici 55  974 01   BANSKá BYSTRICA 
2.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (916x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
3.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1041x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
4.  MUDR. KOBELA JAROSLAV (551x) Pod hájom č. 1286/45  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
5.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH KOšICE (776x) Skladná 2  040 01   KOšICE 
6.  PROSPERITAS, S.R.O. (536x) Pajorova 2  040 01   KOšICE 
7.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5671x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5145x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
9.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1374x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
10.  ADDICT, SPOL. S. R. O. (271x) Krčméryho 14  949 01   NITRA 
11.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (230x) Kapisztóryho č. 5  940 01   NOVé ZáMKY 
12.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2250x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
13.  MENTALSERVIS, S.R.O. (529x) Mlynská 10  921 01   PIEšťANY 
14.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8854x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
15.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH ZáVISLOSTí ŽILINA (240x) Považský Chlmec 278  010 03   POVAžSKý CHLMEC 
16.  ANDY´S, S.R.O. (518x) Budovateľská 7  048 01   ROžňAVA 
17.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9776x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
18.  MUDR. ŽIŠKOVÁ ANDREA (463x) Mýtna č. 146  916 01   STARá TURá 
19.  MUDR. VIKTOR SEGEDA (694x) 17. NOVEMBRA 1300  955 01   TOPOĽČANY 
20.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8380x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7031x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
22.  KRANKAS S.R.O. (3325x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA