Počet nájdených zariadení 123 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  PRVÁ ENDOKRINOLOGICKÁ, S.R.O. (762x) 5. apríla č. 181/47  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5772x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
4.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
5.  ŠAMUDOVSKÝ, S.R.O. (680x) Pod Papierňou 1304/32  085 01   BARDEJOV 
6.  MUDR.PETER ČIčVARA (420x) Sv. Jakuba 20  085 01   BARDEJOV 
7.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
8.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
9.  NSP MV SR BRATISLAVA (6325x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
10.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
12.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4283x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
13.  MUDR. VEREŠ IGOR (605x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
14.  MUDR. RYBÁR MARTIN (530x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
15.  MUDR. PROKEŠOVÁ DAGMAR (658x) Lotyšská 1  821 06   BRATISLAVA 
16.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
17.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
18.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
19.  PRO SANUS,A.S. (3822x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
20.  MUDR. KALAFUTOVÁ IVETA (507x) Krajinská 91  821 06   BRATISLAVA 
21.  MEDIMAD, S.R.O. (477x) Líšie údolie 57 BA  842 31   BRATISLAVA 
22.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4234x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
23.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5459x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
24.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4566x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
25.  IVEMED, S.R.O. (504x) Račianska 49  831 02   BRATISLAVA 
26.  MUDR. RYBáR MARTIN S.R.O. (475x) Dohnányho 22  821 08   BRATISLAVA 
27.  MUDR. BENEJOVÁ ZUZANA (841x) Obchodná 43-45  811 06   BRATISLAVA 1 
28.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
29.  NEXT S.R.O. (3010x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
30.  MUDR. PODOBOVÁ MÁRIA (682x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 3 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
32.  KAMIEM, S.R.O. (816x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
33.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1523x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
34.  ENDIAMED, S.R.O. (1042x) Pelhřimovská 1193/3  026 01   DOLNý KUBíN 
35.  MUDR. JURISA MILOŠ (678x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
36.  EGY-MED, S.R.O. (640x) Hlavná č.326  929 01   DUNAJSKá STREDA 
37.  ENDVIVA, S.R.O. (641x) Maloblahovská 25  929 01   DUNAJSKá STREDA 
38.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
39.  MUDR. REPKOVÁ MARTA (758x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
40.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
41.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3064x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
42.  MUDR. IDA LAPOšOVá, S.R.O. (438x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
43.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
44.  ENDOHELP S.R.O. (557x) Komenského 11/270  945 01   KOMáRNO 
45.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
46.  MUDR. SCHWARTZ PAVOL (573x) Beniakova 4  040 01   KOšICE 
47.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3493x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
48.  MUDR. HEDVIGA WAGNEROVá, PHD. (585x) Berlínska 19  040 01   KOšICE 
49.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4825x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
50.  MEDEND S.R.O. (681x) Kuzmányho 19  040 01   KOšICE 
51.  GYNEKO PLUS, S.R.O. (935x) Jenisejská 1/A  040 01   KOšICE 
52.  V.V. SPOL. S.R.O. (568x) Moyzesova 32  040 01   KOšICE 
53.  SCHWARTZMED, S.R.O. (684x) Beniakova 4  040 18   KOšICE 
54.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
55.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
56.  MUDR. ŽITŇANOVÁ GABRIELA (500x) SNP 19  934 01   LEVICE 
57.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2270x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
58.  MUDR. ĽUPTÁKOVÁ SILVIA (629x) Námestie republiky 14  984 01   LUčENEC 
59.  MUDR. HALMOVÁ HENRIETA (567x) Námestie republiky č. 15  984 01   LUčENEC 
60.  ENDOGYN S.R.O. (901x) Begova č. 3  984 01   LUčENEC 
61.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
62.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
63.  VITALITA S.R.O. (447x) Kollárova 49, Hotel Olymp  036 01   MARTIN 
64.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2128x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
65.  MUDR. DUšAN PAVAI (698x) Cintorínska 408  076 14   MICHAľANY 
66.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7332x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
67.  MUDR. TIMKO VLADIMÍR (695x) Hollého č.67  071 01   MICHALOVCE 
68.  MUDR. ZLATOVSKÝ MIROSLAV (812x) J. Fándlyho č.13  071 01   MICHALOVCE 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
70.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
71.  MUDR. PETER HECHT, S.R.O. (641x) Wilsonovo nábrežie 86  949 01   NITRA 
72.  MUDR. ZAŤKOVÁ SYLVIA (597x) Matice slovenskej č. 960/3  972 71   NOVáKY 
73.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5037x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
74.  KAMEAT, S.R.O. (582x) Dibrovova č. 2495/25  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
75.  MUDR.ANNA OČKAJÁKOVÁ (465x) Kapisztóryho 5  940 01   NOVé ZáMKY 
76.  ENDOMEDICAL, S.R.O. (728x) Bitúnkova 13  940 01   NOVé ZáMKY 
77.  MUDR. PURGÁTOVÁ BLANKA (801x) Nitrianska cesta č. 503/60  958 01   PARTIZáNSKE 
78.  MUDR. TEŠOVIČOVÁ ADRIANA (463x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
79.  MUDR. DRŽÍKOVÁ MÁRIA (523x) Nám.SNP č.7  921 01   PIEšťANY 
80.  OPTIMED, S.R.O. (974x) Čelno 418/54/  976 98   PODBREZOVá - LOPEJ 
81.  MUDR. JAROSLAVA DYSKOVÁ, S.R.O. (436x) Horská 4516/5  058 01   POPRAD - VEľKá 
82.  ENDO-INTERNA, S.R.O. (696x) Dedovec č. 1771/289  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
83.  MUDR. ŠAJDÍKOVÁ VERONIKA (831x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
84.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
85.  MUDR. MICHALIDES MILAN (516x) Prostějovská 33  080 01   PREšOV 
86.  MEDIKARD S.R.O. (1959x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
87.  JEK, SPOL. S R.O. (485x) Jurkovičova 16  080 01   PREšOV 
88.  MUDR. ŠIPOŠOVÁ EVA (763x) Ruská 164  076 77   RUSKá 
89.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
90.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1403x) SNP 1  083 01   SABINOV 
91.  MUDR. WOLFOVÁ SVETLANA (503x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
92.  NSP SKALICA (6421x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
93.  MEDICIN S.R.O. (638x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
94.  MUDR. ŠVIDROŇOVÁ ANNA (744x) Trieda 1. mája č.51/6  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
95.  THYROCOM S.R.O. (593x) Námestie SNP 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
96.  INTERNá A ENDOKRINOLOGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (838x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
97.  MUDR. DANUšA MAšKULIKOVá (604x) Mierova  072 22   STRážSKE 
98.  MUDR. MARTIN JAKUBOV (609x) Hviezdoslavova 23/34  091 01   STROPKOV 
99.  SPEND, S.R.O. (638x) Hviezdoslavova 23/34  091 01   STROPKOV 
100.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 

Strana č. < späť tam >