Počet nájdených zariadení 61 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4929x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11821x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (6513x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
4.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2684x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
5.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (10407x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
6.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10295x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
7.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (7594x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (12387x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
9.  MEDILINE S.R.O. (2372x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
10.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8775x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (7215x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7652x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
13.  PED-ČADCA, S.R.O. (806x) NsP Čadca,Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5498x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
15.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (7112x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
16.  NSP SV.LUKášA (7181x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
17.  PRO VITAE N. O. (7014x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
18.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3975x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
19.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4811x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
20.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (4202x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
21.  FORLIFE N.O. (6207x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
22.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11924x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
23.  MUDR. ILÁŠOVÁ EVA (559x) Kuzmányho 35  040 01   KOšICE 
24.  VÁRADY S.R.O. (553x) Cottbuská 11  040 11   KOšICE 
25.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (5284x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
26.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (9357x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6630x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
28.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4935x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
29.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4869x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4585x) SNP 19  934 01   LEVICE 
31.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6453x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5877x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
33.  VNSP LUčENEC,N.O. (7333x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
34.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (12164x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (8412x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (6157x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
37.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (12050x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (4022x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
39.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (10012x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
40.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8971x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
41.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9858x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
42.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (11779x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
43.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (8191x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
44.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5846x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6674x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
46.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (11224x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
47.  NSP SKALICA (7247x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
48.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3697x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4731x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
50.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (5205x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
51.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (6189x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
52.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4478x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
53.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (6164x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (7447x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
55.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (9484x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
56.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (11248x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (8077x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
58.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4407x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
59.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3705x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
60.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4370x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (11573x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA